ASRBox_3 copy

omogućuje preventivno održavanje na moderan način. Sadrži kompjutersku bazu podataka cjelokupne opreme i sve informacije vezane uz održavanje. Ove informacije omogućuje radniku da obavi posao efikasnije i u skladu sa planovima. Također managmentu omogućuje donošenje lakših planova i odluka vezanih uz održavanje što u konačnici dovodi do smanjenja resursa i opreme na skladištu.

CMMS – Computerized Maintenance Management System

Glavne karakteristike programske podrške:

 • Praćenje cjelokupne opreme i radnih naloga u sustavu
 • Strukturirano grupiranje opreme
 • Pravovaljano alarmiranje na svim nivoima organizacije i preko svih kanala (e-mail, SMS, poziv, …)
 • Identifikacija sistemskih kvarova (npr. Stalno otkazivanje motora jednog dobavljača)
 • Automatsko generiranje radnih naloga i narudžbenica za potrebnu opremu
 • Mogućnost definiranja prioriteta kod zadavanja radnih naloga
 • Analiza i statističko predviđanje ispada pojedinih dijelova sustava (MTBF)
 • Povezivanje na strojeve/linije (PLC) radi prikupljanja informacija o satima rada i stanjima pojedine opreme kao i o ispadima pojedine linije/stroja ( npr. ako stroj u radno vrijeme nije proizveo definiranu količinu proizvoda alarmira se nadređeni da provjeri što je sa strojem ). U mogućnosti smo se povezati sa svim važnijim proizvođačima PLC-a preko većine standardnih komunikacijskih protokola (Siemens, Allen-Bradley, Phoenix Contact, Schneider,…) .
 • Praćenje rada korisnika – svaka akcija se zapisuje u log i zna se tko je odgovoran za izvršenje pojedinih zadataka (održavanje, narudžba,…)
 • Moćni alati za analitičku analizu
 • Minimizacija nepredviđenih kvarova i smanjeno skladište rezervnih dijelova
 • NAJVAŽNIJE – Aplikacija prilagodljiva željama pojedinog korisnika