Smartopc

Programska platforma za akviziciju, arhiviranje i analizu podataka u proizvodnim sustavima (SCADA, PLC,..). Rješenje je bazirano na OPC arhitekturi što omogućuje povezivanje na upravljačke uređaje (npr. PLC) različitih proizvođača.

Glavne značajke ovog programskog rješenja su:

  • Arhitektura bazirana na OPC tehnologiji – jednostavno i standardizirano povezivanje na opremu bilo kojeg proizvođača (Siemens, Allen-Bradley, Omron, Phoenix-Contact, …)
  • Skalabilnost, konfigurabilnost i propusnost – rješenje je moguće prilagoditi i primjeniti za mnoge primjene (SCADA, alarmiranje, prikupljanje podataka, …). Posjeduje moćni konfigurator s mnoštvo opcija i omogućuje prikupljanje informacija sa svih uređaja u proizvodnji. Platforma je razvijena skalabilno tako da ju je moguće hardwarski nadograditi kako raste obim prikupljanja podataka. Preko skalbilnosti moguće je transparentno kontrolirati propusnost podataka kroz sustav. Napredni algoritmi kompresije kod velikog obima podataka omogućuju povećanje propusnosti.
  • Historian –  Primarna analiza proizvodnje i prikaz uzroka problema. Podloga za MES sustave u proizvodnji.
  • Alarmi – mogućnost definiranja alarma u sustavu na svim razinama. Alarmiranje korisnika preko standardnih kanala: mobilno, SMS, e-mail, poziv, …
  • Prikaz podataka i izvještavanje – moćni alati za izvještavanje i grafički prikaz bazirani na Microsoftovim tehnologijama. Korisnik može samostalno generirati izvještaje i grafikone

Na ovoj platformi nudimo Vam sljedeća rješenja:

  • Razvoj vlastitih SCADA aplikacija – za neke specifične aplikacije razvijamo vlastite SCADA sustave koji se mogu prilagoditi Vašim zahtjevima
  • MES – razvijamo sustave za potporu proizvodnje koji vam omogućuju “prave informacije u pravom trenutku”. Na taj način oni koji odlučuju o proizvodnji imaju uvid u trenutno stanje i na osnovu njega mogu optimizirati poslovanje kako bi unaprijedili proizvod.
  • Arhiviranje i analiza podataka – razvijamo “custom” rješenja za prikupljanje i analizu podataka sa vašeg sustava/strojeva.